26.1.22

Ján Hus 3. - Husove bludy

 

     Ako píše Husov priateľ Jeroným Pražský 12. 9. 1415 v liste Lackovi z Kravař,  všetky tieto vety v Husových prácach plne našli presne v tom zmysle, ako ich chápali preláti snemu.

Čítať ďalej :

      Hus učil presne podľa Viklefa :

🟤Predestináciu, čiže, že Boh niektorých ľudí predurčil k večnej spáse, iných k večnému zavrhnutiu, aj keď z Písma sv. je jasné, že Boh si praje, aby všetci ľudia došli k spáse, pretože Ježiš Kristus zomrel za všetkých. 

🟤 Písmo sv. je jediným prameňom viery, aj keď katolická náuka hovorí o dvoch prameňoch, a to Písmu a tradícii

🟤 Cirkev nemá Kristom ustanovenú viditeľnú hlavu, pápežstvo založil až cisár Konštantín, pričom Hus úplne ignoroval Kristove slová Petrovi o kľúčoch a aby pásol jeho baránky a ovce. 

🟤 Duchovní v stave smrteľného hriechu neplatne udeľujú sviatosti, čo by ale znamenalo, že nikto z nás nemôže s istotou tvrdiť, že bol platne pokrstený alebo rozhrešený. Milosť, ktorá sa udeľuje skrze sviatosti, pochádza od Boha, kňaz je iba nástrojom. 

🟤 Cirkev nie je potrebné poslúchať, čo odporuje Kristovej vete „Kto ani Cirkev neuposlúchne, nech je ako pohan a colník“ (Mat 18, 17);

🟤 💣 Svetský predstavený ztráca svoj úrad a poddaní ho nie sú povinni poslúchať, pokiaľ žije v smrteľnom hriechu, čo by ale viedlo k totálnej anarchii. Nota bene prečo Hus toto nevzťahoval na svojho ochráncu Václava IV., u ktorého život v ťažkém hriechu bol evidentní?

🟤 Kristus nie je v sviatosti oltárnej reálne prítomný svojim Telom a Krvou, iba obrazne. Boh môže len na základe viery veriacich zpôsobiť, že sa chlieb a víno stanú Telom a Krvou Spasiteľa (tzv. umiernená remanencia).

▪️ ▪️ ▪️ 

    Keby Hus žil dnes a musel sa z týchto názorov zodpovedať pred Kongregáciou pre náuku viery, nie je pochýb, že by táto inštitúcia, pokiaľ by nebola zasiahnutá modernizmom, rozhodla presne tak ako kostnický snem. Katolícka náuka je totiž neomylná a nadčasová. 
       Hus tu plne akceptuje Viklefove bludy, aj keď nepreberá celú jeho náuku. Viklef s výnimkou krstu popiera všetky sviatosti, Hus naopak všetkých sedem plne vyznáva. Viklef odmietá mariánský kult a úctu svätých, Hus naproti tomu ich zastáva a zachovali sa niektoré jeho kázania, v ktorých velebí Pannu Máriu. To ale žiaľ nič nemení na jeho celkovej heterodoxii, ktorej sa už nemienil vzdať.

Zdroj : Radomír Malý - Ján Hus objektívne a bez príkras  


🔹️ Viac o Jánovi Husovi tu : História - Herézy - JÁN HUS

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára