22.10.22

Apologetická knižnica


(The Spirit of catholicism)

    V tejto knihe Adam čitateľom zrozumiteľne objasní časti našej viery, v ktorých ste predtým videli len hmlu a nevedomosť.zdroj : Teológia Tela
Láska a zodpovednosť - Karol Wojtyla

(Love and Responsibility)

      Predtým, ako pápež Ján Pavol II. rozvinul svoju rozsiahlu teológiu tela, napísal túto knihu diskusií so svojimi vysokoškolákmi na úsvite sexuálnej revolúcie. Je to prístupnejšia forma rámca sexuálnej morálky pre obhajcov apologetiky a cudnosti pre mladú generáciu. 
(Mere Christianity)

      Ľudia boli konvertovaní po prečítaní tejto úžasnej knihy. Táto malá kniha je ľahko čitateľný základ katolíckej viery pre obyčajných ľudí. 
(Miracles)

      Niektorí kresťania sú k zázrakom skeptickí a sú pre nich len ťažko pochopiteľné. Ale Lewis odviedol vynikajúcu prácu a jeho koncept je ľahko pochopiteľný aj pre moderného človeka.zdroj : Amazon

(Five proofs of the Existence of God)

      Táto kniha je ako Biblia pre prírodnú teológiu. Autor je jedným z najlepších spisovateľov súčasnej filozofie. zdroj : Amazon

(In the Linkeness of Christ)

        Toto dielo o našom vnútornom živote obsahuje tajomstvo života.zdroj : Zachej
Úvod do zbožného života - Sv. František Saleský

(Introduktion to the Devout Life - St. Francis de Sales)

       Viera nie je ničím bez silného duchovného života. Sv. František nám ukáže jednoduché a jasné príklady.zdroj : Amazon
Katolicizmus a fundamentalizmus 
- Karl Keating

(Catholicism and Fundamentalism) 

       Moderné dielo apologétov. Skvelá obrana, jedna z najlepších. Obsahuje argumenty na antikatolícke tvrdenia. Rozumné odpovede s Keatingovým jedinečným dôvtipom.


Catholic Answers


Zdroj : Growing in Christ - Catholic church... - The apologist's bookshelf


🔹️ Témy :

----》 Katolícke KNIHY 📚


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára